Turun eläinsuojeluyhdistyksen ympärivuorokautinen puhelinpäivystysnumero p. 040 021 3436

Mahtavia uutisia! Turun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Taru Säteri on valittu seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi.

Valtioneuvosto asetti 8.5.2024 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä valtioneuvoksen asetuksen (1174/2010) mukaisen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimikaudeksi 15.5.2024 – 14.5.2027.

TESYn ja eläinten iloksi puheenjohtajaksi valittiin Laura Hänninen (Helsingin yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi Taru Säteri (SEY & TESY).

Neuvottelukunnan tehtävät ovat asetuksen mukaan:

1) seurata ja arvioida seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvin- voinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä;

2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi;

3) edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa;

4) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Neuvottelukunnan tehtävä on siis enemmän kuin tärkeä eläinsuojelun edistäjänä.

Tästä pääset lukemaan koko päätöksen:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=1391