Borde jag adoptera ett djur?

Adoptionsnumret: 0400 213 436
Ett djur bör aldrig vara ett impulsköp. Anskaffandet av ett husdjur bör alltid vara väl genomtänkt och ett gemensamt beslut för hela familjen. Ett djur är ingen engångspryl eller leksak, som man kan slänga bort då man tröttnat. Ett husdjur behöver mycket tid, kärlek och engagemang. Man bör kunna binda sig vid djuret både mentalt och ekonomiskt.

Hittedjur bör enligt lagen förvaras i 15 dygn, vartefter de kan placeras i nya hem eller avlivas. Djurets ägare har alltså över 2 veckor på sig att märka djurets försvinnande och att meddela saken till djurhemmet.

På djurhemmet sköter man årligen ca. 350 hundar. Tyvärr blir det varje år kvar ett trettiotal hundar som ingen någonsin saknar. Vissa av dessa hundar har blivit omhändertagna och blir inte återlämnade till sina ägare. Den vanligaste orsaken för omhändertagande av ett djur är vanskötsel. Det är alltid polisen, veterinären eller hälsoinspektören fattar beslutet om omhändertagandet.

Djurhemmet kan inte ta emot människors egna djur, husdjurspensionat finns skilt. Djurhemmet har så fullt upp med hittehundar och omhändertagna hundar att pensionatgäster tyvärr inte får plats. Man strävar alltid efter att hitta ett gott nytt hem åt alla övergivna eller omhändertagna hundar, med hundens eget bästa i åtanke.

Till djurhemmet kommer även årligen ungefär sexhundra tamkatter, av vilka endast ungefär en femtedel återförenas med sina ägare. Kattungar som upphittats eller fötts hos oss flyttar till sina nya hem som minst 12 veckor gamla, ej tidigare. Kattungarna avmaskas flera gånger, vaccineras, steriliseras/kastreras och ID-märks innan de flyttar till sina nya familjer. Kattens pris baserar sig på de åtgärder som utförts.

Förutom hundar och katter hämtas tiotals andra husdjur årligen till djurhemmet. Det vanligaste smådjuren är övergivna kaniner, men årligen kommer dit även flera marsvin, gerbiler, möss, tamråttor, burfåglar etc.

Årligen sköter djurhemmet om:

-350 st hundar (ca 30 blir för adoption)
-600 - 800 st kattor (ca 80% blir för adoption)
-100 st andra sällskapsdjur
-250 st vilda djur

Djuren ges inte åt vem som helst. Ett djur som adopteras från djurhemmet kommer även i fortsättningen ge uphov till besvär och utgifter. Vaccination och avmaskning bör skötas regelbundet. Djuret bör få veterinärvård då det insjuknar och man måste även i allmänhet sköta om det väl och klanderfritt. Man måste även i allmänhet ta väl hand om djuret. Den som adopterar ett djur från djurhemmet bör vara beredd på att bli extra synad när det gäller dennes djurhållning.

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku