Åbo Djurskyddsförenings verksamhet har med åren vuxit så att dess verksamhetsområde idag omfattar hela landet. För tillfället har föreningen ca. 1300 betalande medlemmar och fler behövs hela tiden. Med hjälp av medlemsavgifterna finansierar föreningen sin viktiga verksamhet, och med hjälp av medlemskåren försäkras föreningens fortsatta existens. Man kan bli medlem genom att fylla i blanketten under rubriken "Jäseneksi!".

VÅRA NYA UTRYMMEN

Åbo stads nya djurhem invigs på sommaren 2011. 2011 är också ett mycket betydelsefullt år för föreningen, eftersom Turun eläinsuojeluyhdistys – Åbo djurskyddsförening ry fyller 140 år. Föreningen har gjort djurskyddsarbete sedan år 1871. Föreningen har gjort djurskyddsarbete sedan år 1871.

De vilda djurens hus har byggts med Åbo Djurskyddsförenings egna finansiering. Största delen av den summan har fåtts som donationer av helt vanliga människor. Donationerna är viktigare än någonsin för föreningen och djurhemmets anställda vill därför ge alla donatorer och gudföräldrar ett riktigt varmt tack!

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku