TESY: HAR DU FRÅGOR OM DJUREN I NATUREN?

Harungar

Haren föder många kullar om året. Den första kullen föds i mars då det ofta ännu ligger snö på marken. Harmamman gör inget bo utan den föder 2-5 ungar på olika ställen. Hon matar dem sällan, vanligen endast en eller ett par gånger i dygnet, oftast på natten. Övriga tider ligger ungarna ensamma på sina platser. I tättbebygda områden ligger ungarna vanligen vid husväggar eller under buskar.

När harungen föds är den helt färdigt utvecklad. Dens ögon har redan öppnat sig och den har en fullständig päls. Redan några dagar gammal börjar den äta fast mat. En harunge som ligger och trycker i naturen har ingen fara. Enbart om man marker att det i närheten finns döda ungar eller ungar i dåligt skick eller om ungen hotas av ett rovdjur är det skäl att rädda den.

Ifall ungen finns på något alldeles omöjligt ställe såsom t.ex. bredvid ett bilhjul, i en sandlåda för barn eller på något annat farligt ställe kan man flytta på den. Rör ungen då så lite som möjligt och flytta den inte mera än högst 15 meter från den ursprungliga platsen. Att få en harunge att klara sig i konstgjord vård är väldigt osäkert så försäkra dig alltid om att ungen verkligen behöver räddas!

Text: Djurskyddsövervakare Heidi Leyser-Kopra
Bild: Hanna Laaksonen
Översättning: Britt-Marie Juup

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku