FRÅGOR OM DJUREN I NATUREN?

Trastungar

På landet, men också mitt inne i stan, finns det mycket trastungarna ända från slutet av maj till efter midsommaren. Trastungarna lämnar boet redan som ett par veckor gamla, utan att ännu kunna flyga. Tills dess att ungarna är flygfärdiga hoppar de omkring på marken. Mödrarna matar dem nere på marken och försvarar ungarna med att högljutt kraxa och låtsas anfalla “fienden”. De kan också bombardera fienden med sin avföring.

Alla fåglar har lagenlig häckningsfrid under hela häckningsperioden. Under denna period är alla fåglar, deras ägg, bon och boträd fredade. Inga fåglar får under häckningstiden fångas, flyttas eller på något annat sätt störas. Då man planerar t.ex. en reparation av en byggnad och vet att den är en boplats för fåglar måste man ta detta i betraktande och antingen starta reparationen innan häckningstidens början eller först efter den.

Ifall trastungen har hamnat på ett farligt ställe, t.ex. på vägen eller någonstans därifrån den inte själv kan ta sig bort, kan man hjälpa den med att flytta den några meter till ett tryggare ställe. Vid behov kan man skydda sig mot honan t.ex. med ett paraply. Honan känner igen sin unge med hjälp av dens ljud och man behöver därför inte bekymra sig över att man skulle lämna främmande doft på ungen när man hjälper den.

Text och bild Heidi Leyser-Kopra
(fritt översatt Britt-Marie Juup)

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku