Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening Ry har varit en föregångare sedan 1871.
Åbo Djurskyddsförening är Finlands äldsta djurskyddsförening och den första föreningen i Finland som kämpar för djurens rättigheter.

Strax efter grundandet av Åbo Djurskyddsförening bildades många djurskyddsföreningar på annat håll i Finland. Vårt sätt att agera har fungerat som förebild för de andra djurskyddsföreningarna.

ÅDF har som mål att ge folk mer information om hur djur bör behandlas rätt. Vi sprider denna information både genom förebyggande utbildning och genom att göra rådgivande besök på ställen där man misstänker att djur behandlas dåligt eller missköts. Föreningens principer är att främja djurens välmående och god behandlning samt att skydda djur från smärta, plågor, lidande, rädsla och ångest.

Kommunerna är enligt lag endast skyldiga att sköta omhändertagandet av lösdrivande/upphittade sällskapsdjur. Åbo Djurskyddsförening vill framhäva de vilda djurens likvärda rätt till den vård och omsorg som de behöver. Vi vill också främja de omhändertagna djurens ställing och hitta nya, kärleksfulla hem att placera dem i.

Turun Eläinsuojeluyhdistys ry (Tesy) puh. 0400 213 436, C/O Turun kaupungin eläinhoitola, Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku